image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Lượt xem: 1052
Thực hiện Công văn 1546-CV/BTGTU ngày 12/7/2023 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng và Công văn 202-CV/BTGHU ngày 24/7/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ An Lão về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Trang Thông tin điện tử xã Trường Thành đăng tải nội dung, thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng để các đồng chí cán bộ, Đảng viên và Nhân dân biết, tham gia.
Tải về
LVH
Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc UBND xã Trường Thành, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại/Fax:

Email: