image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC
Lượt xem: 851
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/4/2024, Uỷ ban nhân dân xã Trường Thành thực hiện giờ làm việc Mùa Đông

Căn cứ Điều 105 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Thực hiện Thông báo số 160/TB-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thông báo giờ làm việc tại các cơ quan, đơn vị;

Thực hiện Thông báo số 289/TB-UBND, ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão thông báo quy định về thời giờ làm việc;

Uỷ ban nhân dân xã Trường Thành thông báo về thời giờ làm việc cụ thể như sau:

1. Mùa hè: Thực hiện từ ngày 01/5 đến 30/9 hàng năm

- Buổi sáng: Từ 7h00’ đến 11h30’

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

2. Mùa đông: Thực hiện từ 01/10 đến ngày 30/4 hàng năm

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 12h00’

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

Ủy ban nhân dân xã Trường Thành thông báo để cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân biết, thực hiện theo quy định./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc UBND xã Trường Thành, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại/Fax:

Email: