image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chia tay bà Phạm Thị Nhung, nguyên công chức Tài chính - Kế toán xã Trường Thành
Lượt xem: 90
Chia tay bà Phạm Thị Nhung, công chức Tài chính - Kế toán
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-UBND, ngày 30/6/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện An Lão về việc điều động công chức cấp xã.
Điều động bà Phạm Thị Nhung, công chức Tài chính - Kế toán
xã Trường Thành đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã An Tiến, giữ chức danh công chức Tài chính - Kế toán.
Chúc bà Nhung Pham luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc UBND xã Trường Thành, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại/Fax:

Email: