image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Trường Thành tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 661
Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Trường Thành do đồng chí Lương Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn và các thành viên triển khai kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn xã. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC và CNCH… nhưng vẫn hoạt động. Đồng thời đánh giá đúng thực trạng về PCCC và CNCH đối với cơ sở theo địa bàn; kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH. Bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, cơ sở và người dân trong công tác PCCC và CNCH tại địa bàn cơ sở; kết hợp kiểm tra, rà soát với tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về PCCC; kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực chất, hiệu quả.  Việc triển khai công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Anh-tin-bai

Bắt đầu từ ngày 04/10/2023, Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Trường Thành tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn xã. Đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra cụ thể như sau:

         1. Đối tượng kiểm tra

         - Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ;

          - Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

          2. Nội dung kiểm tra

          - Trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

          - Điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 12, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, tập trung kiểm tra về:

          + Hồ sơ theo dõi quản lý về PCCC và CNCH của cơ sở;

          + Duy trì các yêu cầu đường giao thông dành cho chữa cháy, khoảng cách PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan…theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động.

          + Quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ; Khuyến cáo nguy cơ xảy ra cháy trong quá trình nạp điện của xe máy điện.

          + Hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn…Cần tập trung kiểm tra về điều kiện thóa nạn; khả năng chống tụ khói, ngăn cháy lan; trang bị phương tiện PCCC tại cơ sở.

          + Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, trong đó cụ thể, làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, hoạt động của cơ sở. Việc cấp phép xây dựng công trình có sử dụng đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có đúng với mục đích cấp phép xây dựng.

          3. Thời gian kiểm tra, biện pháp tiến hành.

          3.1. Thời gian kiểm tra

          - Từ ngày 29/9/2023 đến ngày 20/10/2023.

           3.2. Biện pháp tiến hành

          - Trình tự kiểm tra thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 141/2020/TT- BCA ngày 23/12/2020 của Bộ Công an.

          - Việc kiểm tra PCCC theo các nội dung trên phải bám sát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và các văn bản pháp luật khác có liên quan làm căn cứ hướng dẫn thực hiện và xử lý vi phạm PCCC theo quy định nếu có.

          - Lập biên bản kiểm tra an toàn PCCC theo mẫu số PC10 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

          - Trường hợp phát hiện vi phạm thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định pháp luật. Thực hiện việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra trong ngày đầu ra quân

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc UBND xã Trường Thành, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại/Fax:

Email: